"Táto nadnárodná platforma je zameraná na pomoc pri procese podnikového nástupníctva, nástupníctva vo firmách, pričom nie je limitovaná hranicami štátov. Keď majiteľ firmy premýšľa o odchode do dôchodku alebo o predaji svojej spoločnosti, jedným z najväčších problémov je nájsť nástupcu, ktorý by spoločnosť prevzal, firmu ďalej rozvíjal a tak pokračoval v odkaze jej zakladateľa. Táto platforma má za cieľ pomôcť spojiť tých, ktorí by sa inak nikdy nestretli alebo sa o sebe navzájom nedozvedeli. Na nasledujúcich stránkach nájdete relevantné odkazy na všetky aktuálne údaje a informácie v tejto oblasti a tiež na webové stránky organizácií zameraných na podporu podnikania vo vašom regióne. Budeme sa snažiť vám pomôcť pri hľadaní potenciálnej zhody. Na podstránke nájdete taktiež rady na vylepšenie profilu, ktoré vám môžu dopomôcť k nájdeniu zhody."