Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia


Internetovú stránku ENTER-transfer pre vás sprístupnila Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EUBA“). Nasledujúce zásady sa vzťahujú na ochranu vášho súkromia.

Všetky profily sú umiestnené na stránke www.entertransfer.com. S osobnými údajmi osôb, ktoré tieto uvedú na svojom profile, a osôb, ktoré na tento profil reagujú, sa zaobchádza a sú zabezpečené s najväčšou starostlivosťou.

Podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679) sa EUBA zaväzuje chrániť a zákonne zhromažďovať, spracovávať a používať vaše osobné údaje.

Za spracovanie údajov zodpovedá Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava, Slovenská republika. EUBA zaručuje, pokiaľ je to možné, ochranu súkromia všetkých návštevníkov platformy a webových stránok ENTER-transfer. To znamená, že od našich partnerov tiež vyžadujeme maximálne úsilie pri ochrane osobných údajov. 
 

 

Spracovanie osobných údajov


V rámci našej služby, keď vytvoríte profil, reagujete na profil, prihlásite sa na odber newslettra, vyžiadate si informácie, využívate naše (interaktívne) služby alebo inak máte kontakt s EUBA, EUBA zaznamenáva údaje.

EUBA tieto údaje používa na propagačné a komunikačné účely, na svoje ďalšie služby a na informovanie používateľov o akýchkoľvek (nových) službách EUBA. EUBA vynakladá maximálne úsilie, aby zohľadnila vaše preferencie.

Pokiaľ nemáte záujem o informácie o (nových) produktoch a službách, môžete to oznámiť písomne e-mailom na adresu entertransfer@gmail.com s predmetom „Registrácia adresy“.

 

Odstránenie vašich údajov

Vaše údaje ukladáme na zabezpečený server. Retenčné obdobie je nekonečné. Dôvodom je umožniť vám spätne prehliadať históriu prostredníctvom svojho účtu, s vašim e-mailom ako používateľským menom a prístupom pomocou vami zvoleného hesla.
Chcete, aby sme odstránili vaše údaje z našej databázy? Pošlite e-mail na adresu entertransfer@gmail.com. EUBA vyhovie vašej žiadosti do 10 pracovných dní.