"Tato nadnárodní platforma se snaží napomáhat během procesu nástupnictví v organizacích. Když se majitel firmy rozhoduje o budoucí existenci své společnosti, jejím prodeji nebo např. při odchodu do důchodu, je jedním z největších problémů nalezení nástupce, který by společnosti převzal, společnost dále rozvíjel a pokračoval tak v odkazu původního majitele. Úkolem této platformy je snaha spojovat dotčené osoby, které by se jinak nikdy nesetkali ani se o sobě nedozvěděli. Na následujících stránkách naleznete relevantní odkazy na všechna aktuální data a informace a také na webové stránky organizací, které se zabývají podporou podnikání ve Vašem regionu. Budeme se Vám snažit pomoci při nalezení potenciální shody při hledání nástupnictví. Na stránkách rovněž naleznete tipy pro doplnění a upřesnění informací o Vašem profilu."