Právne predpisy

Na tejto stránke môžete nájsť odkazy na najrelevantnejšie právne informácie o firemnom nástupníctve

 

Obchodný zákonník

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-513

 

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455

 

Zákonník práce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311

 

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-530

 

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-5

 

Zákon o podpore regionálneho rozvoja

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-539

 

Zákon o malých a stredných podnikoch

http://www.sbagency.sk/zakon-o-malych-a-strednych-podnikoch-small-business-act

 

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

www.zakonypreludi.sk/zz/2016-290