Informacje prawne

Na tej stronie znajdziesz linki do najistotniejszych informacji o sukcesji biznesowej

 

Administrative Procedure Code

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000981071/U/D20001071Lj.pdf

 

Civil Code

U STAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

 

Civil Procedure Code

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r.Kodeks postępowania cywilnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf

 

Labor Code

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980210094/U/D19980094Lj.pdf

 

Act on Tax on Inheritance and Donations

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041421514/U/D20041514Lj.pdf

 

Act on Notary Public Law

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020420369/U/D20020369Lj.pdf

 

Act on Tax on Civil Law Transactions

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050410399/U/D20050399Lj.pdf

 

Code of Commercial Companies

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000941037/T/D20001037L.pdf

 

Act on Succession Management of Sole Proprietorship

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001629/T/D20181629L.pdf